Taraklar

Bayrische Nadelleistenfabrik PAUL LEISTNER GmbH şirketi ile SAXONIA, pazardaki tüm lider tarak makinesi üreticilerinden temin edilen makineler için taraklar tedarik ederek yün ve pamuk tarak makineleri için kapsamlı bir üst tarak ve dairesel tarak şeritleri yelpazesi sunar. İğnelerin tam konfigürasyonunda ve tüm tarak boyunca iğneleme yoğunluklarının ve projeksiyonların sağlanmasında, en iyi eğirme sürecinin ön şartı olan yapağıda yüksek düzeyde temizlik elde edilmesinde özel uzmanlığımız mevcuttur.

Saxonia Yük Tek Taraflı Çekme Makineleri Katalog

Saxonia Yün Tarak Makineleri Katalog

Saxonia Pamuk Tarak Makineleri Katalog

Uzun kesik elyaflar için tek taraflı çekme makineleri

PAUL LEISTNER GmbH, önde gelen tek taraflı çekme makinesi üreticilerinden temin edilen neredeyse tüm makineler için pres geçmeli şeritler (SAXONIA SENZO), metal iğne şeritleri (SAXONIA 2B) ve tek kullanımlık iğne çubukları (SAXONIA OWAS) tedarik ederek taraflı çekme makineleri için geniş bir iğneleme sistemleri yelpazesi sunmaktadır. İğnelerin tam konfigürasyonunda ve tüm çalışma genişliği boyunca iğneleme yoğunluklarının ve projeksiyonların sağlanmasında, optimum taraklama sürecinin ön şartı olan kordonda elyafların hassas hizalamasının gerçekleştirilmesinde özel uzmanlığımız mevcuttur.

Yün tarak makineleri

PAUL LEISTNER GmbH, pazardaki tüm lider tarak makinesi üreticilerinden temin edilen makineler için taraklar tedarik ederek yün tarak makineleri için kapsamlı bir üst tarak, dairesel tarak ve besleme tarağı iğne şeritleri (SUCO) yelpazesi sunar. İğnelerin tam konfigürasyonunda ve tüm tarak boyunca iğneleme yoğunluklarının ve projeksiyonların sağlanmasında, en iyi eğirme sürecinin ön şartı olan yapağıda yüksek düzeyde temizlik elde edilmesinde özel uzmanlığımız mevcuttur.

Pamuk tarak makineleri

Üst tarak iğne şeritleri
PAUL LEISTNER GmbH, pazardaki tüm lider tarak makinesi üreticilerinden temin edilen makineler için taraklar tedarik ederek pamuk tarak makineleri için kapsamlı bir üst tarak iğne şeritleri yelpazesi sunar. İğnelerin tam konfigürasyonunda ve tüm tarak boyunca iğneleme yoğunluklarının ve projeksiyonların sağlanmasında, en iyi eğirme sürecinin ön şartı olan tarak kordonunda yüksek düzeyde temizlik elde edilmesinde özel uzmanlığımız mevcuttur.

Dairesel taraklar
PAUL LEISTNER GmbH, pazardaki tüm lider tarak makinesi üreticilerinden temin edilen makineler için parçalar tedarik ederek pamuk tarak makineleri için kapsamlı bir dairesel tarak parçaları yelpazesi sunar. Bu parçalar değiştirilebilir ve uygun kaide gövdelerine monte edilir. Dişlerin ve optimize uç geometrisinin tam konfigürasyonunda ve en iyi eğirme sürecinin ön şartı olan yapağıda yüksek düzeyde temizlik elde edilmesinde özel uzmanlığımız mevcuttur.